Geçmişten günümüze bilim hayatımızın her alanında yer edinmiştir. Bilimin gelişmesi ve günümüzdeki hale gelmesinde bilim insanlarının gösterdikleri çabalar bilinen bir gerçektir. Ancak fikirleri ve görüşlerinden dolayı da tarihte öldürülen bilim insanları vardır.

Bu bilim insanlarının ölümü bilim adına gerçekleşmiş bir darbe şeklinde yorumlanır. Bazı bilim insanları ise toplum düşünceleri ile zıt düşen fikirlerinden dolayı yalnızca hapis ile cezalandırılmıştır. Tarihte bilim insanlarının öldürülmesi ile ilgili şu sebepler sıralanabilir;

  • Toplumun düşünce yapısına ters düşecek fikirlere sahip olması.
  • Dinin önemli görüldüğü toplumlarda herhangi bir dine mensup olmamak
  • Dar düşünce yapısındaki insanların yeniliği kabullenememesi

Bu ve buna benzeyen sebeplerden dolayı başarılı bilim insanları öldürülmüş ve toplumların ilerlemesinin önüne geçilmiştir.

Tarihte Öldürülen Bilim İnsanları

Tarihte Öldürülen Bilim İnsanları

Sokrates

Bir Yunan filozofu olarak bilinen Sokrates MÖ 469 MÖ 399 tarihleri arasında yaşamını sürdürmüştür. Atina’da yaşayan bu filozof çeşitli toplanma mekanlarında farklı meslek türlerinden insanlar ile konuşarak ve bir takım sorular yönelterek insanların kendileri tanımaları ve sorgulamalarını sağlamıştır.

Bunların dışında Platon’u ünlü eseri “Sokrates’in Savunması” adlı eserde bahsedildiği kadarıyla Sokrates, şehrin tanrılarını inkar etmesinden dolayı suçlanmıştır. Bu suçlamanın temel sebebi Sokrates’in şehrin tanrılarına inanmayıp başka tanrılara inanarak gençlere kötü örnek olması ve onları zehirlemesi şeklinde bahsedilir. Tüm bunların sonucunda Sokrates ölüme mahkum olur.

Video: Pisagor Kimdir? Pisagorun Hayatı ve Pisagor Teoremi

Pisagor

Pisagor, matematik alanındaki başarıları ile adını tarihe geçirmeyi başarmış bir bilim insanı ve filozof olarak karşımıza çıkar. Antik Çağ döneminde yaşayan bu bilim insanı sayıların babası ünvanı ile tanınır. Pisagor zamanla yaşadığı ülkede uğradığı politik baskı ile İtalya’ya gitme kararı almıştır.

MİDYO  Yalan makinesi nasıl çalışır?

İtalya’da ise yaklaşık 300 kadar öğrenciyi bir araya getirerek bir okul kurmayı başarmıştır. Pisagor aynı zamanda kadın ve erkek eşitliğini savunması ile de bilinen bir bilim insanıdır. Pisagor’un görüşlerini doğru bulmayan bir takım insanlar tarafından Pisagor ve öğrencileri yakılarak öldürülmüştür.

Galileo Galilei

Tarihte öldürülen bilim insanlarından biri olarak karşımıza çıkan Galileo 1964’te İtalya’da doğmuştur. Matematiğe duyduğu ilgi sayesinde pek çok çalışma yapmış olan Galileo 1589 yılında ise Pisa’da profesör olma şansını elde etmiştir. Matematik ve astronomi alanında pek çok çalışmalara imza atan Galileo 1613 yılında güneş lekeleri konusunda yazdığı kitabı yayınlanmıştır. Ancak bu eserinin yayınlanmasının ardından papaların hücumuna maruz kalmıştır.

Bunun ardından kurulan bir komisyonda ise Galileo’nun dünyanın döndüğü iddiasından vazgeçmesi talep edilmiştir. Galileo’nun 1632’de yayınladığı “ İki Kainat Sistemi Üzerine Konuşmalar” isimli kitabı ise daha sonra yasaklanarak Galileo’nun hapse atılmasına sebep olmuştur. Daha sonrasında bu ceza kendi evinde göz hapsine dönüştürülen Galileo burada ölüme terkedilmiş ve 1642 yılında hayatını kaybetmiştir.

Giordano Bruno

Gökbilimci olarak bilenen Giordano Bruno yaşadığı birçok ülkeden dinsiz olduğu gerekçesiyle suçlanmış ve ayrılmak zorunda kalmış bir bilim insanı olarak karşımıza çıkar. Önemli bir filozof olarak tanınan Bruno ayrıca Rönesans Dönemi felsefesini yeniden şekillendirmesi ile de tanınır.

Bunların dışında Bruno Dünya haricinde pek çok gezegeninden varlığından söz etmiş ve Roma Katolik Kilisesinin düşünceleri ile zıt düşmüştür. Bu sebeple de oldukça ağır eleştirilere uğramıştır ve yargılanmıştır.

MİDYO  Aile ve tüketici bilimleri nedir? Buradan mezun olanlar ne iş yapar?

Mahkeme tarafından sapkın ilan edilen ünlü bilim insanının düşüncelerini değiştirmesi durumunda affedileceği kararı verilmiş ancak Bruno düşüncelerinin arkasında durmaya devam etmiştir. Tüm bunlar sonucunda 8 yıllık bir mahkumiyetin ardından bilim insanı Bruno diri diri yakılarak öldürülmüştür.

Hypatia Kimdir?

Hypatia

Başarılı bir bilim insanı olarak adını tarihe geçirmeyi başaran Hypatia matematik ve astronomi alanında çalışmalar yapmıştır. Kadın olduğundan dolayı pek çok eleştiriye maruz kalan bilim insanı aynı zamanda dönemin ünlü matematikçisi Theon’un kızıdır. Hypatia öğrencilerine kendi düşünceleri ile birlikte aynı zamanda Platon’un bilgilerini de öğretmeyi amaçlamış.

Ancak başarılı bilim insanı o dönemde yaşayan psikopos tarafından kışkırtılmış çeşitli grupların bir takım işkencelere maruz kalmıştır. Toplumun düşünceleri ile ters düşen düşünce yapısı nedeniyle taşlanmış ve cansız bedeni yakılmıştır.

Tarihte Öldürülen Bilim İnsanları

Tarihte Öldürülen Bilim İnsanları

Michael Servetus

Hukuk, felsefe ve gök bilimi alanlarında çalışmalar yapan bilim insanı kan dolaşımı inceleme konusunda adını tarihe geçirmeyi başarmıştır. Ancak tarihte öldürülen bilim insanları gibi tolum ile uyuşmayan düşünceleri dolayısı ile Servetus da ölüme mahkum edilmiştir. Michael Servetus Hristiyanlık dininin gerektirdiği doğru bilgilerin sunulması ile ilgili düşüncesi sebebi ile yargılanarak idam kararı verilmiştir. Mahkemeden kaçan Servetus yakalandığında ise yakılarak öldürülmüştür.

İlgili Makaleler
Bilim insanı nasıl olunur?

Çoğumuz bilim insanlarına imrenerek bakıyoruz. Onların bu başarıları, yaptıkları çalışmalar hemen herkesin ilgisini çekmeye yetiyor. Bilim insanları uzmanlaştıkları alanlarda insanlık OKU

MİDYO  Oruç tutmanın bilimsel olarak faydaları nelerdir?
Serveti 7 milyar doları geçti

Eşi Özlem Türeci ile 2008’de Biontech’i kuran Uğur Şahin en zenginler listesinde hızla yükseliyor. Şahin Biontech hisselerindeki yükseliş sayesinde Richard OKU

Türkiye’nin bilim insanları kimlerdir?

Bilim dalları üzerine çalışmalar yapan ve yaptıkları çalışmalarla yeni bilgiler üreten insanlara bilim insanı denir. Bilim insanları araştırmalarla edindikleri bilgileri OKU

Oruç tutmanın bilimsel olarak faydaları nelerdir?

Her yıl Ramazan ayında Müslümanların tutmakla mükellef oldukları oruç, insan sağlığı açısından da büyük bir öneme sahiptir. Bilimsel olarak birçok OKU