Nanobilim ve nanoteknoloji, çalışmanın doğa bilimleri, fizik ve kimyası bölümleri ve çeşitli alanlarda 1-10 nm veya daha genel olarak 1-100 nm boyutlarındaki maddelerin, moleküllerin, iki boyutlu sistemlerin veya diğer nesnelerin ultramikropartiküllerinin kullanımı bilim, teknoloji ve üretimin bir bileşenidir. Doğal olarak nanoteknoloji, nanobilimin bir sonucudur. Nanobilim ve nanoteknoloji nedir? Yeterliliği, belirtilen boyutlardaki nesnelerin yanı sıra 1 nanometreden daha küçük boyutlara sahip olanları içerir. Bunlar 50-500 pikometre (pm) aralığındaki atomlardır, yani nanometrenin onda biridir.

Nanobilim Ve Nanoteknoloji Nedir?

Nanobilim Ve Nanoteknoloji Nedir?

Nanobilim ve Nanoteknoloji Ne Anlama Geliyor?

Doğanın sürekliliğinden dolayı herhangi bir tanım, bir tür sınırların kurulmasını gerektirir. Bu nedenle, tanımların formüle edilmesi oldukça güç bir görevdir. Yine de, açık bir tanım birinin bir fenomeni diğerinden ayırmasına, aralarındaki önemli farklılıkları ortaya çıkarmasına ve böylece fenomeni daha iyi anlamasına izin verdiği için bu yapılmalıdır.

Nano, bilimsel literatürde uzun süredir kullanılmış olması ve nano nesnelerden uzaklığını belirtmek için kullanılması dikkat çekici bir durumdur. Özellikle, boyutu 1 nm’den milyarlarca kez daha büyük olan nesneler için. Cüce dinozorlar, boyutları sırasıyla 5 ve 1.3 m olan nanotiranozorlar ( nanotyrranus ) ve nanozorlar ( nanosaurus ) olarak adlandırılır ve 30-40 ton ve daha fazlasına ulaşır.

Bu örnek, “nano” ön ekinin kendisinin fiziksel anlam taşımadığını, yalnızca ölçeği gösterdiğini vurgulamaktadır. Ancak şimdi, bu ön ekin yardımıyla, bazen dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılan teknolojilerin gelişiminde yeni bir çağa işaret ediyor: nanoteknoloji çağı.

MİDYO  Bilgisayar Bilimleri bölümü kaç yıllık? Mezunları nerelerde çalışabilir?

Nanobilim ve Nanoteknoloji Özellikleri

Nanobilim, özellikleri makroanaloglarının özelliklerinden önemli ölçüde farklı olan atomik, moleküler ve makromoleküler düzeylerdeki fenomen ve nesnelerin incelenmesidir.

Nanoteknoloji, özellikleri nanometre düzeyinde şekil ve boyutlarına göre belirlenen yapı, cihaz ve sistemlerin tasarımı, karakterizasyonu, üretimi ve kullanımıdır.

Bu nedenle, nanoteknoloji terimi, nano nesneler yaratmanıza veya bunları değiştirmenize izin veren bir dizi teknolojik yöntem olarak anlaşılır.

​​​​​​Çalışma Yöntemleri Nelerdir?

Nanoteknolojinin nesneleri arasında nanometre düzeninin boyutları (atom üstü ve süper moleküler miktarlar) ile ilgili ürünler ve eşyalar, bunların hazırlanma yöntemleri ve kataliz sorunları ile ilgili olarak katı parçacıkların ve katı yüzeylerin ince yapısının incelenmesi dahil olmak üzere çalışma yöntemleri bulunur:

  • Elektronik,
  • Sürtünme,
  • Aşınma

Bunlar fullerenler, nanotüpler, koruyucu tabakalar, kompozit malzemeler, ilaçlar ve bunların vücut üzerindeki etkileri ve çok daha fazlasıdır. Minimal malzemeler ve cihazlar, kuantum mekaniksel etkilerin tezahürü nedeniyle yeni belirgin kimyasal ve fiziksel özellikler sergiler.

İkincisi, gelecekteki mikroelektromekanik sistemler oluştururken önemlidir. Giysileri ve kumaşları kontaminasyondan korumak için tasarlanmış doğal ve sentetik liflere moleküler olarak bağlanmış yaklaşık 10 nm uzunluğunda mikroskobik nanowhiskers (nanowhiskers) kullanan tüketici elektroniği ürünleri halihazırda mevcuttur.

Video: Nanoteknoloji Nedir?

Nanobilim ve Nanoteknoloji Üzerine Araştırma Sonuçları

1974-2009 için yabancı ve yerli bilimsel kaynakların analizine dayanarak, nanoteknoloji üzerine araştırma sonuçları, esas olarak yapısal ve işlevsel amaçlarla nanoyapılı malzemeler oluşturmak için tasarlanmıştır. Nanomalzemelerin ana tipleri, fizikokimyasal özellikleri, teşhis yöntemleri dikkate alınır, mekanik, kinetik, termodinamik ve diğer özelliklerinin boyutsal bağımlılıklarının ortaya çıkma nedenleri gösterilir.

MİDYO  Oruç tutmanın bilimsel olarak faydaları nelerdir?

Kompakt nanomalzemelerin elde edilme yöntemleri, özellikleri ve uygulamaları ortaya ortaya çıkar. Ekonometrik göstergelere dayalı olarak gerçekleştirilen nanoteknoloji geliştirme piyasa eğilimlerinin sistem analizinin sonuçları sunulurken, nanoteknolojilerin gözden geçirilmesi yapılır, nanomalzemelerin sınıflandırılmasının temelleri, özellikleri, uygulama yönleri ve ticarileştirme işlemleri dikkate alınır.

Nano endüstrinin bilimsel ve teknolojik öncelikleri incelenir, nanosfer gelişiminin dünya eğilimleri, ulusal nanoteknolojik strateji ve programların tanıtımı, nano aboneliklerin ve nano geliştirmelerin finansmanı, nano market gelişiminin özellikleri ve yönleri genelleştirilir. Nanosferdeki fikirlerin ve buluşların patentlenmesine yönelik genel yaklaşımlar gösterilir.

Nanoteknoloji geliştirmenin stratejik planlamasının metodolojisi ve araçları ve bu alanın gelişme eğilimleri analiz edilir, bu konudaki normatif-yasal dayanak araştırılır, gerçek nanoteknolojik yönler tahsis edilir. Bütün bu analizler incelenerek, nano aramayı planlamaya ve nano endüstrinin gelişimine yönelik stratejik yaklaşımları güçlendirmek için öneriler verilir.

Nanobilim Ve Nanoteknoloji Nedir?

Nanobilim Ve Nanoteknoloji Nedir?

Nanobilim ve Nanoteknolojinin Gelişimi

​​​​​​​Nanobilim ve nanoteknolojinin gelişimi için tarihsel, bilimsel, bilimsel-teknik ve örgütsel-ekonomik ön koşulların bir analizini sunmakta ve ayrı bir bilgi alanı olarak nanobilimin aşamalarını ve eğilimlerini incelenir.

Nanobilim biliminin gelişiminin dört aşaması ve bunların zaman sınırları, yazara göre nanobilimin gelişimi çalışmasında ayırt edilebilecek şekilde sunulur. Çalışmanın amacı, nanoteknolojinin bir bilgi alanı olarak gelişimini ve modern ekonomideki önemini incelemek ve nanobilim ve nanoteknoloji nedir? Sorusuna cevap aramaktır.

Seyredin: Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü İş İmkanları ve Maaşları

İlgili Makaleler
Nanoteknoloji mühendisliği bölümü nedir? İş imkanları nelerdir?
MİDYO  Organ bağışı nedir? Nasıl yapılır?

Nano kelimesi teknolojik anlamda en çok kullanılan ve ilgi çeken kavramlardan biridir. Teknoloji ile birleştirildiğinde ortaya çıkan nanoteknoloji farklı iş OKU

Bilim insanının görevi nedir?

Bilim insanları konusunda araştırmalar yapıldığında bilim insanının görevi nedir, konusunda fazla sayıda araştırma bulunduğu gözlemlenir. Bilim insanlarının yapmış olduğu görevleri OKU

Sigortacılık bilimleri nedir?

Sigortacılık bilimi, sigorta faaliyetlerinin uygulanmasında meydana gelen gerçek süreçler hakkında, sigorta geliştirme yasaları hakkında bir bilgi sistemi olarak tanımlanır ve OKU

Serveti 7 milyar doları geçti

Eşi Özlem Türeci ile 2008’de Biontech’i kuran Uğur Şahin en zenginler listesinde hızla yükseliyor. Şahin Biontech hisselerindeki yükseliş sayesinde Richard OKU