Teknolojinin gelişmesiyle değişen dünyada düşünce hayatında sıklıkla sorulan bir soru vardır; bilim nedir? Bilim fiziki evrenin sistematik olarak gözlenmesi, deney ve düşünce vasıtasıyla incelenmesini kapsayan bir disiplin bütünüdür. Bilim tezlerini somut kanıtlarla ortaya koyar. Sürekli gelişen ve değişen bir sistematik düşünce disiplinidir. Birçok alt dalı mevcuttur. İnsanların evreni ve yaşamı anlayabilmesinin en güvenilir yoludur.

Bilinmeyen olay ve olguları akla yatkın bir biçimde açıklamaya çalışır. Einstein’e göre bilim, “düzenden yoksun duyusal veriler ile düzenli düşünceler arasında uyum sağlama çabasıdır.” B. Russell bilimi, “gözleme dayalı akıl yürütme yolu ile dünyaya ilişkin olguları oluşturan yasaları bulma çabası” olarak kategorize eder.

İzleyin: Celal Şengör- Bilim Nasıl Ortaya Çıktı?

Belli Başlı Bilim Dalları

Bilim birçok alt kategoriye ayrılmıştır. Felsefe ile yakın bağlantısı bulunan bilimsel kategoriler Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri adı altında genel olarak iki kategoride sınıflandırılır.

Fen Bilimlerinin başlıcaları şunlardır:

 • Astronomi ve Fizik
 • Matematik ve Geometri
 • Mühendislik
 • Kimya
 • Tıp
 • Biyoloji

Sosyal Bilimler ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Sosyoloji
 • Psikoloji
 • Siyaset Bilimi
 • Antropoloji
 • Ekonomi
 • Ahlak Bilim
 • Sanat ve beşeri bilimler

Bu kategoriler teorik ve pratik bilim diye de ayrıma uğrayabilir.

Bilim

Bilim

Felsefe ve Bilim

İlk Çağlarda felsefe ve bilim arasında bir ayrım yoktur. Antik Yunan’da doğa filozofları evreni ve dünyayı açıklama çabalarında bulunur. Tekrarlanan olay ve olguların nedeni akıl yoluyla açıklanmaya çalışılır. Evrenin temeli bir maddeye dayandırılır ve her nesnenin bu temel maddeyle ilişkisi açıklanır. Miletos’lu Thales için bu temel madde sudur.

MİDYO  Organ bağışı nedir? Nasıl yapılır?

Ortaçağ’da Kilisenin etkisindeki düşünce dünyası din etkisindedir. Felsefe ve bilim dini inanışlar çerçevesinde şekil bulmuştur. Aydınlanma Çağında ise akıl devreye girer. Rönesans’ın da etkisiyle bilimsel düşünce tarzı etkin olur. Bilim ve felsefe arasındaki ayrım modernleşme ile belirginleşir. Teknolojik gelişmeler bilimsel alt dalların doğmasına ve bu dallarda çalışan düşünce insanlarının kendi alanlarında uzmanlaşmasına neden olur.

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri maddesel dünya ile ilgilidir. Maddesel çevreyi denetleme ve dönüştürme faaliyetlerini içerir. Teknoloji üretiminde etkin şekilde kullanılır. Gözlem ve deney en belirgin yöntemleridir.

 • Doğa Bilimleri arasında Fizik, Kimya, Biyoloji konuları ( Genetik, Zooloji, Botanik, Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji, Ekoloji vs.) , Astronomi, Yerküre biliminin alanları ( Jeoloji, Atmosfer, Meteoroloji, Jeofizik, Toprak Bilimi, Hidroloji vs.) bulunur.
 • Teknik ve uygulamalı alanlarda ise Mühendislik ve Mimarlık, Sağlık Bilimleri (Tıp, Veteriner Hekimliği, Diş Hekimliği, Eczacılık vs.) vardır.
 • Matematik kendi başına bir alandır. Matematiğin temel kuramları yanı sıra, uygulamalı matematik konularını ( İstatistik, Olasılık, Finansal Matematik, Matematiksel fizik vs.) içerir. Alt dalları arasında Cebir, Geometri, Matematiksel Analiz ve Topoloji de bulunur.
 • Fen Bilimlerinde disiplinler arası alanlar da mevcuttur. Biyolojik psikoloji, Biyofizik, Biyokimya vs.

Sosyal Bilimler

Sosyal bilimler yaşamın ve toplumun gelişimini inceler. Sanat ve beşeri bilimlerden farklı olarak nicel ve nitel bilimsel yöntemlere ağırlık vermesidir. Toplumun özgün bilimi olarak adlandırılan sosyolojinin gelişmesi ile daha çok teorik bilgiyi kategorize etmeye fayda sağlarlar.

MİDYO  Su alırken dikkat! 2021 Rapor açıklandı: En iyi damacana sular

Sosyal bilimler arasında Ekonomi, İletişim Bilimleri, Coğrafya, Eğitim Bilimleri, Tarih konuları (Arkeoloji, Tarih, Paleografi, Jeneoloji), Numizmatik, Dil Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyal Hizmet, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Psikoloji, Müzikoloji, Filoloji, Hukuk, Etnografya, İşletme, Felsefe, Antropoloji, Etnoloji, Teoloji, Sanat Tarihi bulunur.

Bilimsel Yöntem Nedir?

Tüm bilim dalları temelde bilimsel bir yöntem kullanır. Bilimsel yöntem, yeni bilgiler edinmek, var olan bilgileri doğrulamak ve düzeltmek için kullanılan yöntemlerin bütününü içerir. Bilimsel yöntem deneye, gözleme ve ölçülebilir kanıtlara dayanır.

Oxford Sözlüğüne göre bilimsel yöntem: “17. yüzyıldan beri doğal bilimleri karakterize etmiş, sistematik gözlem, ölçüm, ve deney, ve formülasyon, test etme, ve hipotezlerin değiştirilmesini içeren yargılama metodudur.”

İlgili Makaleler
Çocuklarda bahar alerjisi

Ebeveynler çocuklarda bahar alerjisi durumlarına yönelik araştırma yapmaktadır. Alerjiler tıpta hipersensivite reaksiyonları olarak bilinmektedir. Hapşuruk, öksürük, burun akıntı hissi, alerjik OKU

Oruç tutmanın bilimsel olarak faydaları nelerdir?

İslam aleminde orucun yeri büyük bir yer kapladığından dolayı herkes tarafından oruç tutmanın bilimsel olarak faydaları nelerdir sorusu merak edilmektedir. OKU

Organ bağışı nedir? Nasıl yapılır?

Bazı durumlarda vücutta gelişen olumsuzlardan dolayı organ kayıpları meydana gelebilir bu durumda organ bağışı ve organ bağışı nedir ve nasıl OKU

Yalan makinesi nasıl çalışır?

Yalan makinesi, bir diğer adıyla "poligraf"; bir kişiye soru sorulması esnasında kan basıncı, nabız, nefes sıklığı gibi insan vücudunda gerçekleşen OKU

MİDYO  Oruç tutmanın bilimsel olarak faydaları nelerdir?