Tazminat davası; maddi tazminat ve manevi tazminat davası olmak üzere iki çeşittir. Bu iki dava, maddi ve manevi ayrı ayrı veya birlikte açılabilir.

Tazminat Davasının Konusu ve Tarafları

Maddi tazminat davasında davacı, davalının bir hareketi sonucu maddi zarara uğradığını iddia eden kimsedir. Davacı, zararı tazminle yükümlü olan kişi olan davalıdan tazminat isteme hakkına sahiptir. Manevi tazminat davasında ise davacı, kişilik haklarına yapılan hukuka aykırı bir saldırıdan dolayı manevi zarar gören kişidir.

Tazminat davasının konusu, uğranan zararın tazmin edilmesidir. Tazminat davası ile mağdur, zarardan sorumlu olan kişiden zararının nakden giderilmesini talep eder. Hakim, hükmolunan tazminatın kapsamını ve ödeme biçimini, durumun özellikleri ile tarafların sosyal ve ekonomik durumuna göre belirler.

İzleyin: Tazminat Davası Nedir? Nasıl Açılır?

Tazminat Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Tazminat davası, kural olarak görevli mahkeme olan asliye hukuk mahkemesinde açılır. Hukuk mahkemelerinde açılacak tazminat davaları da yetkili mahkeme, genellikle davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Ticari bir iş veya işlemden kaynaklanıyorsa, bu dava asliye ticaret mahkemesinde açılır. Tazminat davasının bankalara açılması halinde, davacı taraf tüketici ise bu dava tüketici mahkemesinde açılabilir.

MİDYO  EYT’de bunu yapanlar pişman olacak! İşte EYT’liler için gelen kötü haber

Tazminat Davasında Zararın Belirlenmesi

Tazminat davasında, zarar miktarını aşan bir tazminata hükmedilemez. Zira tazminatın amacı zararı gidermektir. Zararın para ödenerek giderilmesi söz konusu ise, buna nakden tazmin denir. Zararın para ödenerek giderilmesi kararı esas itibariyle toplu bir meblağın (sermaye) ödenmesini öngörür.

İspatı mümkün olan zararları davacı ispatlamakla yükümlüdür. İspatı mümkün olmayan zararlar için hakim dosyanın içeriğini dikkate alarak takdir yetkisini kullanmak suretiyle hakkaniyete uygun bir karar verir.

Dava Dilekçesi

Davacı, dava konusunun değerini, olayların sırasını, tazminat talebini ve buna uygun delillerini (dekont, senet, ticari defter, tanık gibi) içeren dava dilekçesi ile mahkemeye başvurarak tazminat davasını açabilir. Dava dilekçesinde talep edilen tazminat miktarını doğru belirlemek çok önemlidir. Zira bu miktara göre dava harcı istenecektir. Hakimin, talep edilen tazminat miktarından daha az veya çok miktara hükmedebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Mahkeme Kararı

Hakim, davalıyı yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde kendi takdirinde belirlediği tazminatı ödemeye mahkum edecektir. Şayet hakimin tazminat olarak belirlediği miktar davacının talep ettiği miktarı aşıyorsa, hakim talepten fazlasına hükmedemez. Tazminat davaları yaklaşık 18 ay ila 24 ay gibi bir sürede karara bağlanmaktadır.

İlgili Makaleler
Ev kadınlarına emeklilik müjdesi. Ev kadınları çalışmasa dahi emekli olabilecek. Ev kadınları nasıl emekli olabilir?

Ev kadınları için çok önemli bir haber geldi. Ev kadınları da artık evli olduğu dönemlerdeki sürelerine göre emekli olma hakkı OKU

MİDYO  Arabanıza reklam alarak para kazanma yolları
Vatandaşlar dikkat! Yastık altı altında yeni dönem başlıyor. Bilezikler devlete… Altın Tasarruf Sistemi nedir? Yastık altı altınlar sisteme nasıl kazandırılacak?

Kur Korumalı Mevduat sisteminden sonra hükümet bir de yastık altı altın tasarruflarının ekonomiye kazandırılması için Altın Tasarruf Sistemi hesabını devreye OKU

Kolay yoldan para kazanmak isteyenler dikkat! En hızlı para kazanma yolları

Son zamanlarda raflarda artan fiyatlardan dolayı her kesim ekonomik anlamda zorluk çekmeye başladı. Maddi anlamda yaşanan bu zorlu günler insanların OKU

Arabanıza reklam alarak para kazanma yolları

Para kazanmak için elde olan imkanların doğru şekilde değerlendirilmesi gerekir. İmkanlar doğru bir şekilde değerlendirildiği zamanlarda; iş yeri olmadan, üstün OKU